Sådan kan en online WCAG-evaluering og workshop foregå

Jeg havde mulighed for at arbejde med et lille team af udviklere og deres administrerende direktør som arbejdede på en digital platform til den offentlige sundhedssektor. Vi blev enige om at WCAG 2.1 retningslinjerne ville være en god standard for deres projekt, da de skulle leve op til de offentlige tilgængelighedskrav.

Ud fra det skulle jeg evaluere deres system og afholde en tilgængelighedsworkshop for hele teamet. Det overordnede forløb for projektet blev delt ind i 4 dele:

1. Vis mig dit system og din situation

2.  Jeg foretager evaluering

3. Workshop om evalueringen og løsningsforslag

4. Rapport med oversigt over problemer og løsningsforslag

1. Det indledende møde

Før workshoppen holdt jeg et kort møde med direktøren hvor jeg fik en introduktion til den digitale platform som skulle evalueres, hvor vi fik præciseret hvad teamet gerne ville opnå med workshoppen og evalueringen. Jeg fik også adgang til platformen så jeg kunne logge ind og foretage evalueringen senere.

Ud fra det kunne jeg fastlægge hvor lang tid hele evalueringen og workshoppen ville tage, og komme med en endelig pris for projektet.

2. WCAG evalueringen

I tiden inden workshoppen evaluerede jeg hele platformen op mod WCAG 2.1 retningslinjerne. Det gøres helt kort ved at tage hver enkelt “side” af f.eks. en hjemmeside, og gennemgå alle retningslinjerne.

Det er en omstændig process fordi resultatet af evalueringen altid afhænger af hvilken kontekst en side skal bruges i. For mig gælder den grundregel at jo mere kompleksitet og indhold et system har, jo mere arbejde skal jeg bruge til evalueringen og des større sandsynlighed er der for at der opstår problemer med tilgængelighed.

3. Selve workshoppen

Workshoppen blev afholdt online med de dele af teamet som var involverede i at udvikle og tilrette systemets tilgængelighed. Vi startede derfor med at mødes via Teams og hilse på hinanden inden workshoppen gik i gang.

Introduktion til tilgængelighed og WCAG

For at hjælpe teamet med at få en dybere forståelse af tilgængelighed og samtidig sørge for at alle kunne gå videre i projektet med den samme grundforståelse for tilgængelighed og WCAG, gennemførte vi en tilpasset workshop med fokus på WCAG 2.1-retningslinjerne.

Illustration fra workshoppen om mennesker med vestibulær dysfunktion (Svimmelhed)

WCAG evalueringen

Efter workshoppen (Og en kaffepause) gennemgik vi de tilgængelighedsproblemer jeg fandt i løbet af evalueringen, der kunne forhindre de borgere som skulle bruge systemet i at få adgang til indhold eller funktionalitet. Vi dækkede emner som tastaturtilgængelighed, kontrast for synshæmmede og hvilke udfordringer især ældre borgere kan have i den digitale verden.

For at korte evalueringen ned præsenterede jeg hvert tilgængelighedsproblem én gang, og herefter kunne teamet se alle de steder hvor problemet fremgik i den afsluttende evaluering.

Til sidst var der tid til spørgsmål og diskussioner, hvor jeg blandt andet også kom med feedback på juridiske krav for tilgængelighed og online tilgængelighedserklæringer.

4. Den afsluttende evaluering

Efter mødet sendte jeg hele præsentationen og den afsluttende evaluering i form af en rapport til teamet. I rapporten listede jeg hvert eneste tilgængelighedsproblem jeg havde fundet sammen med:

  • Graden af hvor alvorligt et problem det var
  • Screenshots og links til hvert sted problemet fremgik
  • Teknikker til at løse problemerne
 
Teamet havde været så smarte at få lavet evalueringen tidligt i projektets levetid. Det betød at de kunne gå i gang med at løse problemerne med det samme, uden at skulle bekymre sig om store og dyre ændringer. Samtidig fik de samme forudsætninger for at skrive kode med bedre tilgængelighed, så alle i teamet kunne løfte opgaven.

Skal du også bruge en workshop eller en evaluering af dit website eller app?

Lignende indhold