Bliv klogere på de danske lovkrav, WCAG og EAA

Både de danske love, WCAG og EAA er relateret til tilgængelighed og har til formål at sikre, at digitalt indhold og teknologi er tilgængeligt for mennesker med handicap. Men der findes en del dokumenter på det, og det kan være svært at navigere i alle navnene og forkortelserne.

Men hvilke love, direktiver og retningslinjer findes der egentlig, og er de relevante for dig?

Danske love om tilgængelighed

Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Lov nr 801 under Erhvervsministeriet eller “Tilgængelighedsloven”

Hvem er den relevant for?: De fleste større danske virksomheder som f.eks. driver e-handel. 

En stor del produkter og tjenester skal fra d. 28. juni 2025 leve op til en række tilgængelighedskrav, så de bliver lettere at anvende for personer med handicap og funktionsnedsættelser.

Loven er baseret på EU direktiv 2016/882.

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Lov nr 692 under Finansministeriet eller “Webtilgængelighedsloven”

Hvem er den relevant for?: Alle offentlige organer, altså ikke private virksomheder eller foreninger.

Loven pålægger offentlige organer en række tilgængelighedskrav i udvikling og drift af deres websteder og mobilapplikationer. Derudover er det et krav at de skal offentliggøre hvilket indhold der ikke efterlever kravene. Det skal også fremgå, hvor borgeren kan henvende sig, hvis der er indhold, der ikke er tilgængeligt for dem.

Loven er baseret på EU direktiv 2016/2102.

Direktiver fra EU

Direktiv 2019/882

Directive on the accessibility requirements for products and services eller “European Electronic Communications Code”

Hvem er den relevant for?: Det er et direktiv fra EU, og den danske lov baserer sig på den. Danske virksomheder skal derfor tage udgangspunkt i den danske lov.

Direktivet blev vedtaget i Europa-Parlamentet i 2019 for at øge tilgængeligheden af produkter og tjenester på tværs af alle EU-landene, især for personer med handikap og funktionsnedsættelser. Den fastlægger nogle minimumskrav for tilgængelighed af en bred vifte af produkter og tjenester, f.eks. computere og operativsystemer, smartphones, apps, og banktjenester.

Direktiv 2016/2102 (EAA)

Directive on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies eller “European Accessibility Act (EAA)”

Hvem er den relevant for?: Alle offentlige organer.

Direktivet har til formål at gøre offentlige websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige og at samle forskellige tilgængelighedsstandarder indenfor EU.

International retningslinjer og standarder

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Hvem er den relevant for?: Frivillige retningslinjer for alle som gerne vil lave mere tilgængelige digitale systemer.

WCAG er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C) og består af en række retningslinjer og succeskriterier for at hjælpe udviklere og designere med at skabe tilgængelige digitale løsninger. Der findes en version 2.0, 2.1 og i skrivende stund er version 2.2 under udvikling.

Der er tre niveauer af WCAG – A, AA og AAA som angiver forskellige niveauer af tilgængelighedskrav, og det anbefales normalt at opfylde mindst niveau AA. 

EN 301 549

“EN” i står for “European Norm”, og “301” henviser til den nummerering som den er tildelt. “549” er bare en unik identifikator og har ikke nogen speciel betydning.

Hvem er den relevant for?: Frivillige retningslinjer for alle som gerne vil lave mere tilgængelige digitale systemer.

EN 301 549 er en europæisk standard  indenfor informations og kommunikations teknologi udviklet af European Committee for Standardization (CEN).

Den består af en række specifikationer for at opnå tilgængelighed og har meget til fælles med og refererer WCAG 2.0 og 2.1.