Hvad er forskellen på WCAG og EAA?

Tilgængelighed er et vidt begreb, og der findes både retningslinjer, love og standarder som kan gælde for et projekt.

Når et dansk IT-projekt skal overholde nogle tilgængelighedskrav, snakker man gerne enten om WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) retningslinjerne, eller EAA (European Accessibility Act). Men hvad er egentlig forskellen på de to? Det kan du læse mere om her.

Hvad er det

WCAG er et sæt retningslinjer udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), og er en detaljeret række af anbefalinger indenfor et bredt spektrum af tilægnelighed.

EAA er på den anden side et EU-direktiv, der stiller minimumskrav til tilgængelighed på tværs af en række produkter og tjenester.

Hvor bruges det

WCAG anvendes primært til design og kodning af software og webindhold som hjemmesider og apps.

EAA dækker en bredere vifte af produkter og tjenester, såsom computere, smartphones og transporttjenester.

Overholdelse

WCAG er et sæt retningslinjer, ikke en lov. Overholdelse af WCAG er frivillig i Danmark, men for de IT-projekter som skal leve op til lovkrav om tilgængelighed vil der ofte direkte eller indirekte blive refereret til WCAG.

Overholdelse af EAA er obligatorisk for offentlige virksomheder og fra 2025 også private virksomheder af en vis størrelse og omsætning, der sælger produkter og tjenester i EU.

Håndhævelse

Håndhævelse af WCAG-overholdelse overlades til individuelle organisationer eller regeringer.

Håndhævelsen af EAA overvåges af nationale myndigheder i hvert EU-medlemsland.

På trods af forskellene deler både WCAG og EAA et fælles mål om at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap og funktionsnedsættelser.

WCAG leverer retningslinjer målrettet udviklere og designere til at skabe tilgængeligt webindhold, mens EAA sætter minimumskrav til tilgængelighed for produkter og tjenester i hele EU. Ved at overholde dem kan virksomheder og organisationer sikre, at deres produkter og tjenester er tilgængelige for så mange brugere som muligt.

Lignende indhold