Workshops, audits og evalueringer indenfor tilgængelighed

Jeg tilbyder evalueringer og audits af digitale tjenester og programmer efter den danske lov om tilgængelighed, WCAG og EAA retningslinjerne. Jeg tilbyder også workshops og foredrag om tilgængelighed til teams og virksomheder.

På denne side er der en oversigt over de ydelser jeg tilbyder, men hver ydelse kan ændres og skræddersyes efter de behov du eller din virksomhed står med.

Tilgængelighed evaluering og audit

Udtrykkene “evaluering” og “audit” bruges ofte i flæng, men der kan være nogle subtile forskelle mellem de to.

En evaluering refererer typisk til en generel vurdering. Det kan f.eks. involvere en gennemgang af designet og funktionaliteten af et websted eller app for at identificere forskellige områder, der kan forbedres. Jeg vil som udgangspunkt bruge de WCAG retningslinjer som er relevante for platformen der skal evalueres, men evalueringen kan også tilpasses så der fokuseres på en specifik funktionsnedsættelse eller kundegruppe.

En audit bliver ofte brugt specifikt i forbindelse med compliance eller regulering. En audit udføres for at sikre at en hjemmeside opfylder nogle specifikke lovkrav eller branchestandarder for tilgængelighed. En tilgængelighedsaudit holder derfor et websted eller andet digitalt indhold op mod en lov eller retningslinjer punkt for punkt.

En evaluering eller audit indeholder

En indledende samtale omkring systemet der skal testes og kravene til forløbet.

En rapport som gennemgår de forskellige krav eller retningslinjer og detaljer om i hvilken grad systemet lever op til dem.

Screenshots af hver eneste punkt i analysen så du hurtigt kan se hvor der er plads til forbedringer.

Hvor det er muligt vil der være forslag til løsninger så systemet kan leve op til loven eller retningslinjerne.

Et overdragelsesmøde til afsluttende kommentarer og eventuelle spørgsmål

"

Katrine was knowledgeable and mixed theory with showing us flaws in our platform. We appreciated that a lot. Very valuable hours spent.

– Michael, CEO,  Alteri Care

"

Tilgængelighedsworkshop

En workshop eller kursus indenfor tilgængelighed tager udgangspunkt i det publikum som skal være en del af workshoppen, og hvilke emner der skal arbejdes i dybden med.

Det kunne være:

Testere hvor forslag til emner inkluderer testmetoder og -værktøjer til at evaluere tilgængelighed, samt hvordan man rapporterer og kommunikerer resultaterne.

Designere og UX-specialister hvor relevante punkter kan være en introduktion til standarder og retningslinjer for farver, kontrast, typografi og brugervenlighed, samt hvordan man designer til forskellige brugerbehov og -målgrupper.

Udviklere hvor emnerne kan inkludere alt fra grundlæggende overholdelse til mere avancerede emner som ARIA-landmarks og tastaturnavigation.